• Ποιοι μπαίνουν στον ενιαίο φορέα επικουρικής ασφάλισης

  7:29 πμ, Παρασκευή 29 Μάρ 2013 7:29 πμ, Παρασκευή 29 Μάρ 2013

  Ποιοι μπαίνουν στον ενιαίο φορέα επικουρικής ασφάλισης

  Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ

  Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Εργασίας μπαίνουν οι ήδη τρεις φορές «κουρεμένες» επικουρικές συντάξεις, με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης που σε κάποιες περιπτώσεις θα αγγίξει ακόμη και το 50%.

  Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης με εξαιρετικά επείγον έγγραφο του προς τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου, επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης όλων των ταμείων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης στο νέο Ενιαίο φορέα, που πλέον καλύπτει περίπου 4, 5 εκατ. ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

  Της ένταξης εξαιρέθηκαν -μετά από αίτημα τους- τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, Εμπορίου Τροφίμων, Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών καθώς και Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

  Τα ταμεία αυτά θα λειτουργούν ως επαγγελματικά, χωρίς καμία οικονομική στήριξη εκ μέρους του κράτους. Γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει, επίσης, στην μείωση συντάξεων.

  Για όσα εντάχθηκαν στον ενιαίο φορέα, το δεύτερο στάδιο του κυβερνητικού σχεδιασμού προβλέπει την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, η οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε νέα παρέμβαση στις επικουρικές συντάξεις.

  Μάλιστα οι παρεμβάσεις θα μπορούν να γίνουν ακόμη και ανά τρίμηνο, ανάλογα με τις προβλέψεις σχετικά με την βιωσιμότητα του νέου φορέα- μαμούθ, ενώ θα τηρείται ατομικός λογαριασμός για κάθε ασφαλισμένο, με στόχο την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.

  Αναλυτικά η τελική απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση, (Αριθμ. πρωτ.: Φ21250/4231/165/27.3.2013)αναφέρει ότι στο ΕΤΕΑ έχουν ενταχθεί:

  Από 1.7.2012:

  1) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

  2) από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ):

  α) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) και

  β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ),

  3) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ) και

  4) ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, ως προς τους κατ' επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

  Από 1.1.2013:

  1) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ» και

  2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ,

  Από 1.2.2013:

  1) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) του ΤΕΑΙΤ και

  2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) του ΤΕΑΙΤ, καθώς με τα Φ51020/2634/52/31.1.2013 και Φ51020/3073/70/1.2.2013 αντιστοίχως έγγραφα της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων τους για μετατροπή των ανωτέρων δύο Τομέων του ΤΕΑΙΤ σε ν.π.ι.δ. - επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

  Από 1.3.2013:

  Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση.

  Στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 60 του ν. 3371/2005 (Α΄178), είχαν υπαχθεί μέχρι 28.2.2013, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εξής επικουρικών ταμείων - ν.π.ι.δ., χωρίς να θιγεί η νομική υπόσταση ή η περιουσία τους:

  α) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ), από 18.4.2006, με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84), οι οποίοι υπήχθησαν παράλληλα και στο τέως ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ). Αφορά το προσωπικό της Εμπορικής Τράπεζας και μέρος του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς.

  Οι συντάξεις των μέχρι 18.4.2006 συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Για όσους καθίστανται συνταξιούχοι, μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, το ΕΤΑΤ καταβάλλει τις προσυνταξιοδοτικές παροχές (κύρια και επικουρική σύνταξη) που προέβλεπε η νομοθεσία του φορέα αυτού μέχρι τη συνταξιοδότησή τους με κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και με επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ). Στη συνέχεια, μετά τη συνταξιοδότησή τους με κύρια και επικουρική σύνταξη,

  το ΕΤΑΤ καταβάλλει επιπλέον ποσό σύνταξης που συμπληρώνει αυτή του τέως ΕΤΕΑΜ, προκειμένου να λαμβάνουν το ίδιο ποσό σύνταξης με αυτό που προκύπτει από το προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς (άρθρο 61 περ. α΄ του ν.3371/2005).

  β) Του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) από 1.1.2007, με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3522/2006 (Α΄2 76).

  γ) Του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων της Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ) από 1.1.2007, με το άρθρο 9 του ν. 3554/2007 (Α΄80), ως δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου - λογαριασμού

  δ) Του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) της Alpha Bank ΑΕ από 1.1.2008, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276).

  Το ΕΤΑΤ από 1.3.2013 συνεχίζει να καταβάλλει: α) Τη διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ, β) Τις προσυνταξιοδοτικές παροχές (δηλαδή κύρια και επικουρική σύνταξη μέχρι τη συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης και το ΕΤΕΑ) στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ) και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) και γ) τις συνταξιοδοτικές παροχές του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ).

  Στην απόφαση αναφέρεται ότι απο 1.3.2013 εντάσσονται στο ΕΤΕΑ:

  α) όλοι οι ασφαλισμένοι των ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ, με εξαίρεση τον ΛΑΚ της Τράπεζας Αττικής, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, δηλαδή:

  Όλοι οι προερχόμενοι από το ΤΑΠΤΠ εργαζόμενοι της Alpha Bank, για τους οποίους οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται πλέον στο ΕΤΕΑ.

  Οι προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς ασφαλίζονται ήδη για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006, όπως και οι εργαζόμενοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας μετά την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς και την επαναπρόσληψή τους από τον νέο εργοδότη.

  β) οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ, δηλαδή:

  -οι συνταξιούχοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) και

  -οι συνταξιούχοι της Alpha Bank (ΤΑΠΤΠ) μετά τη συνταξιοδότησή τους από το φορέα κύριας ασφάλισης.

  Οι προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον φορέα κύριας ασφάλισης, λαμβάνουν ήδη επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Η διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ που συνταξιοδοτούνται από 18.4.2006 και μετά (ημερομηνία υπαγωγής τους στο τ. ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ), χορηγείται από το ΕΤΑΤ, κατ' εφαρμογή της ειδικής διάταξης της περ. α΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005.

  Οι πρώην Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ και ΤΕΑΑΠΑΕ του ΤΕΑΙΤ μετατράπηκαν από 1.3.2013 σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης - ν.π.ι.δ., με τις εξής ονομασίες:

  α) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 412/Β΄/22.2.2013),

  β) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑΥΕΤ - ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 410/Β΄/22.2.2013),

  γ) Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 409/Β΄/22.2.2013) και

  δ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ - ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 411/Β΄/22.2.2013).

  Τα ως άνω επαγγελματικά ταμεία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160) και τα υπαγόμενα σ' αυτά πρόσωπα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ.

  Πηγή: real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα