• Ντομπρόβσκις και Μοσκοβισί βλέπουν... ανάκαμψη στην Ευρωζώνη

  1:47 μμ, Τρίτη 17 Νοε 2015 1:47 μμ, Τρίτη 17 Νοε 2015

  Η βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών της Ευρωζώνης έχει δημιουργήσει σε γενικές γραμμές τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη, πλην όμως δημιουργούνται κίνδυνοι λόγω της ανομοιομορφίας των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και λόγω της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής αστάθειας.

  Αυτά υπογράμμισαν σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το ευρώ και ο Επίτροπος οικονομικών υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, οι οποίοι παρουσίασαν τις γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικού προγράμματος (ΣΔΠ) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2016.

  Σημειώνεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν υπέβαλαν ΣΔΠ, δεδομένου ότι υπόκεινται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Η Πορτογαλία, λόγω των μετεκλογικών εξελίξεων, επίσης δεν υπέβαλε σχέδιο εντός της προθεσμίας που καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιτροπή παροτρύνει την Πορτογαλία να τα πράξει το ταχύτερο δυνατό. Τέλος έχει εκδώσει ήδη τη γνώμη σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Ισπανίας.

  Στις γνώμες αυτές, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον συμμορφώνονται τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το προσεχές έτος προς τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).

  Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή επισημαίνει ότι "δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε κανένα από τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2016.

  Πέραν των ειδικών ανά χώρα αναλύσεων και με βάση τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών, η Επιτροπή αξιολόγησε τη δημοσιονομική κατάσταση και τον δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

  Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις δώδεκα χώρες που υπόκεινται στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ (δηλ. που εμφανίζουν δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3 %), διαπιστώνονται τα εξής:

  - σε πέντε χώρες (Εσθονία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Σλοβακία), τα δημοσιονομικά προγράμματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

  - σε τέσσερις χώρες (Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία και Μάλτα), τα ΣΔΠ συμμορφώνονται, σε γενικές γραμμές, με τις διατάξεις του ΣΣΑ. Τα δημοσιονομικά προγράμματα των χωρών αυτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση σε σχέση με την πορεία προσαρμογής τους προς την κατεύθυνση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου τους (ΜΔΣ)·

  — σε τρεις χώρες (Αυστρία, Ιταλία και Λιθουανία), υπάρχει κίνδυνος τα ΣΔΠ να μην συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρηθούν το 2016 στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα δημοσιονομικά προγράμματα των εν λόγω κρατών μελών, ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση σε σχέση με την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου (ΜΔΣ).

  Όσον αφορά τις πέντε χώρες που υπόκεινται σήμερα στο πλαίσιο του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ (δηλ. σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος), διαπιστώνονται τα εξής:

  - σε τρεις χώρες (Γαλλία, Ιρλανδία και Σλοβενία), τα ΣΔΠ συμμορφώνονται, σε γενικές γραμμές, προς τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρηθούν το 2016 στο πλαίσιο του Συμφώνου.

  Η Γαλλία, η οποία πρέπει να διορθώσει το υπερβολικό χρέος της έως το 2017, αναμένεται να εκπληρώσει τους κυριότερους συνιστώμενους ενδιάμεσους ονομαστικούς στόχους για το 2015 και το 2016. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η έγκαιρη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, δηλ. εντός του 2017, και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι συνιστώμενες δημοσιονομικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν έως το τέλος της περιόδου ΔΥΕ δεν θα εκπληρωθούν.

  Η Ιρλανδία και η Σλοβενία θα μπορούσαν να περάσουν στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου από το 2016, εφόσον επιτύχουν έγκαιρη και βιώσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματός τους το 2015.

  Η Επιτροπή καλεί τις χώρες των οποίων τα δημοσιονομικά προγράμματα θεωρούνται ότι συμμορφώνονται σε γενικές γραμμές με το Σύμφωνο ή ότι ευρίσκονται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης προς αυτό, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στο πλαίσιο της εθνικής δημοσιονομικής διαδικασίας τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός τους για το 2016 θα συνάδει με το Σύμφωνο.

  Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε σήμερα τα εξής επί του θέματος: «Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βελτιώσει τον τρόπο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την εφαρμογή πιο υπεύθυνων οικονομικών πολιτικών, η μείωση των επιτοκίων και η τρέχουσα συγκρατημένη ανάκαμψη ευνοούν τη σημερινή απορρόφηση των δημόσιων ελλειμμάτων, τα οποία έχουν περιέλθει από 2,4 % του ΑΕΠ το 2014 σε 1,9 % το τρέχον έτος και αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο σε 1,7% το 2016. Για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και το χρέος αρχίζει να μειώνεται. Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει από χώρα σε χώρα και το πρόβλημα του υψηλού χρέους εξακολουθεί να ανακόπτει την ταχύτερη ανάκαμψη. Είναι σημαντικό για τις κυβερνήσεις να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν υπεύθυνες φορολογικές πολιτικές και, για ορισμένες, να συνεχίσουν την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους.»

  Τέλος ο Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε τα εξής: «Τρία έτη μετά τη θέση σε εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της ζώνης του ευρώ, οι περισσότερες χώρες τηρούν τις απαιτήσεις ή συμμορφώνονται, σε γενικές γραμμές, με αυτές. Η ζώνη του ευρώ συνεχίζει να βελτιώνει τα δημόσια οικονομικά της χάρη στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης.»

  Διαβάστε επίσης:

  Τα τελευταία μέτρα… ως την ανακεφαλαιοποίηση

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα