• Το ΑΚΜΗ εκπαιδεύει άνεργους δημοσιογράφους

  12:16 μμ, Τρίτη 05 Ιουν 2012 12:16 μμ, Τρίτη 05 Ιουν 2012

  Το ΚΕΚ ΑΚΜΗ έχοντας πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων, ανακοινώνει την έναρξη προγραμμάτων για άνεργους δημοσιογράφους.

  Αναλυτικότερα, η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο: «επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης άνεργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»

  Η παραπάνω δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης άνεργων δημοσιογράφων. Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφων με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

  Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος τα ΚΕΚ θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης δεξιοτήτων ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

  Οι άνεργοι δημοσιογράφοι, που θα καταρτισθούν με τα προγράμματα, και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα λάβουν μια επιταγή κατάρτισης με την οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Η συμμετοχή των ανέργων στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποκτηθούν από τα προγράμματα είναι υποχρεωτική.

  Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει στους ανέργους που θα καταρτισθούν εκπαιδευτικό επίδομα.

  Ο κάθε ωφελούμενος εφόσον ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετάσχει στις εξετάσεις/ επανεξετάσεις πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία 1.500 ευρώ.

  Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το παραπάνω πρόγραμμα, μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 210 9769510 (κα Μαρία Μπαμπανιώτη) ή στο [email protected] για υποβολή αιτήσεων για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα